CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                

Tin tức sự kiện

Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2020

17-01-2020

Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên tổ chức Hội nghị

cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2020

 

Ngày 15/01/2020, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên.

 

 

Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Tập thể lãnh đạo trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2019 và phương hướng năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019, Hội nghị cũng đã thông qua: “Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và Phát động phong trào thi đua năm 2020; Ký cam kết thi đua giữa các bộ phận, cá nhân; Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện việc làm, nâng cao đời sống của công chức, viên chức và người lao động.

Thay mặt các đồng chí tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cấp - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban đã khen ngợi, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức của Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời đề nghị Công đoàn Ban Quản lý làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động để công đoàn thực sự là tổ ấm tình thương, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể, phổi hợp với chuyên môn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quản lý bảo vệ rừng của đơn vị.

 

 

Nhân dịp này, Ban thi đua Khen thưởng đã trao Giấy khen và Danh hiệu Lao động tiến tiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn cho những tập thể và cá nhân trong đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ý thức trách nhiệm cao, đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020 với sự đồng ý của 100% công chức, viên chức có mặt tại Hội nghị.

Trong lời bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cấp - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của công đoàn huyện Hữu Lũng, sự phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp uỷ chính quyền địa phương trên địa bàn; đồng thời, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tối đa những thành tích đã đạt được trong năm qua; tập trung trí tuệ, đổi mới tư duy làm việc, năng động sáng tạo trong công tác, đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020; Phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh để phấn đấu góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Tin liên quan