CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                

Tin tức sự kiện

Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng Hữu Liên

12-07-2022

 Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Khu rừng đặc dụng Hữu Liên

Khu rừng đặc dụng Hữu Liên có diện tích 8.012,74 ha, nằm trên địa bàn của 03 huyện, gồm các xã Hữu Liên, xã Yên Thịnh, xã Hoà Bình thuộc huyện Hữu Lũng; xã Vạn Linh thuộc huyện Chi Lăng; xã Hữu Lễ thuộc huyện Văn Quan, Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 4.233,38 ha; phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 3.714,56 ha; Phân khu dịch vụ hành chính có diện tích 64,80 ha và diện tích vùng đệm là 21.437,84 ha. Khu rừng đặc dụng Hữu Liên có giá trị lớn về cảnh quan môi trường, phong phú về hệ sinh thái tự nhiên và các loài đặc hữu, tạo nên tiềm năng sinh học đặc sắc, có ý nghĩa đối với quốc gia trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

Đa dạng khu hệ thực vật và khu hệ động vật trong Khu rừng đặc dụng Hữu Liên

Là khu rừng có giá trị đa dạng sinh học cao, với 961 loài thực vật bậc cao, phân bố trong 606 chi, 168 họ của 5 ngành thực vật. So với lần điều tra gần nhất đã bổ sung được 142 loài, 48 chi và 06 họ. Điều này khẳng định tính đa dạng về các bậc phân loại tại Khu rừng đặc Hữu Liên. Trong đó, có 77 loài thực vật quý hiếm cần được bảo tồn, phân bố trong 605 chi và 168 họ thuộc 5 ngành (Thông; Thông đất; Dương xỉ; Mộc tặc, Ngọc lan).

Đặc biệt, cây Hoàng Đàn và một số loài thực vật đặc hữu, đặc trưng vùng núi đá vôi có giá trị bảo tồn: Nghiến, Trai, Đinh, Tuế lá rộng, Đằng sâm, Rau sắng…

 

Cây Hoàng đàn Hữu Liên (Cupressus tonkinensis)

      

Cây Nghiến trong rừng đặc dụng Hữu Liên (Ảnh chụp năm 2021)

      

Tổ tuần tra rừng đặc dụng Hữu Liên kiểm tra, tuần rừng

Khu hệ động vật ở đây khá phong phú về thành phần loài và có mật độ cao. Qua thống kê, Khu rừng đặc dụng Hữu Liên có 404 loài động vật thuộc 88 họ, 24 bộ, thuộc các lớp thú, chim, bò sát và ếch nhái...

- Lớp thú có 58 loài thuộc 22 họ, 6 bộ. Trong đó, có 27 loài quý hiếm cần được bảo vệ như Cu li lớn, Cu li nhỏ, Khỉ mốc, Khỉ vàng…đặc biệt có Hươu xạ là loài động vật đặc hữu, quý hiếm được ghi nhận trong Khu rừng đặc dụng.

- Lớp Bò sát có 67 loài thuộc 12 họ, 2 bộ. Trong đó có 14 loài quý hiếm cần được bảo vệ như Rắn hổ mang, Rắn hổ mang chúa, Rắn cạp nong….

- Lớp ếch nhái có 41 loài thuộc 5 họ, 1 bộ.

- Lớp chim có 238 loài thuộc 49 họ, 15 bộ, trong đó 20 loài chim quý hiếm cần được bảo vệ như Diều hoa miến điện, Gà tiền mặt vàng, Gà lôi trắng, Chích chòe lửa, Yểng, Họa mi….


Mèo rừng tại khu RĐD Hữu Liên (Ảnh chụp vào năm 2021)

 

Khỉ mặt đỏ tại khu RĐD Hữu Liên (Ảnh chụp vào năm 2021)


Gà lôi tại khu RĐD Hữu Liên (Ảnh chụp vào năm 2022)Con Hươu xạ tại khu RĐD Hữu Liên (Ảnh chụp vào năm 2022)

Theo thống kê Khu rừng đặc dụng Hữu Liên hiện có 61 loài động vật có tên trong Sách đỏ, cần được bảo tồn nguồn gen như: Hươu xạ, Voọc đen má trắng, Beo lửa, Báo gấm, Khỉ mốc, Khỉ vàng, Cầy hương, Cầy gấm, Cu li lớn, Cu li nhỏ, Rắn hổ mang chúa, Rắn cạp nong... những loài này đang có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên, nếu như không có các biện pháp bảo tồn hữu hiệu để bảo vệ, duy trì ổn định và phát triển các loài có nguy sơ tuyệt chủng, những loài có cá thể rất ít ngoài tự nhiên. Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên đã xây dựng các chương trình bảo tồn, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng nhằm đánh giá diễn biến diện tích các dạng sinh cảnh, các loại rừng, các loài động, thực vật quý hiếm để từ đó đề ra các giải pháp bảo tồn hợp lý, hiệu quả và bền vững để lưu trữ nguồn gen cho tương lai.

Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững Khu rừng đặc dụng Hữu Liên

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng nhằm phát triển rừng bền vững, Khu rừng đặc dụng Hữu Liên đã đề ra một số giải pháp cần thực hiện như:

- Kiện toàn hệ thống các trạm bảo vệ, các tổ tuần tra rừng để giải quyết nhiệm vụ bảo vệ và phục hồi tài nguyên rừng, phục hồi các hệ sinh thái rừng tự nhiên.

- Với các loài quý, hiếm cần xây dựng chương trình điều tra giám sát cụ thể để đảm bảo cung cấp số liệu cập nhật cho công tác quản lý và bảo tồn loài. Hợp tác với các cơ quan ban ngành trong tỉnh, các cơ quan và tổ chức chuyên môn trong nước, các tổ chức quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học, quản lý bền vững hệ sinh thái rừng, phát triển cộng đồng vùng đệm.

- Tăng cường công tác tuần tra rừng, phân công các tổ túc trực trong rừng và truy quét nhằm ngăn chặn việc khai thác gỗ trái phép, ảnh hưởng đến sinh cảnh sống cũng như hạn chế việc người dân vào rừng săn bắn, bẫy bắt chim, thú.

- Nghiêm cấm các hoạt động săn bắn, buôn bán động vật hoang dã của người dân địa phương. Đồng thời, hỗ trợ về nguồn vốn, kỹ thuật, giúp người dân địa phương tham gia chăn nuôi các loài động vật hoang dã, nhằm nâng cao đời sống vật chất và giảm các tác động tới nguồn tài nguyên động vật hoang dã.

- Để giảm bớt việc thu hẹp và chia cắt sinh cảnh sống của các loài thú nên quy hoạch các tuyến đi lại trong Khu rừng đặc dụng Hữu Liên. Đặc biệt chú ý các khu vực đi lại sử dụng các phương tiện ô tô, xe máy…

- Tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ trong Khu rừng đặc dụng Hữu Liên và người dân trong vùng về các kỹ năng nhận biết loài, đặc biệt các loài quý hiếm.

- Nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ tài nguyên rừng nói chung thông qua các hoạt động giáo dục bảo tồn như chiếu phim, diễn kịch, họp dân. Đặc biệt, tại các trường học ở khu vực cần có các chương trình nâng cao nhận thức về giá trị đa dạng sinh học và ý thức bảo tồn động vật hoang dã cho các em ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thông qua các buổi ngoại khóa.

- Tuyên truyền đến hộ dân nhận khoán và cộng đồng dân cư những văn bản pháp quy về bảo vệ tài nguyên rừng, ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm lâm luật. Tổ chức lồng ghép công tác bảo vệ rừng vào kế hoạch, chương trình và dự án phát triển có liên quan./.

     Bài và ảnh: Hồ Hoàn Kiếm (BQL rừng đặc dụng Hữu Liên)

Tin liên quan