CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN                
(test) Tour du lịch trải nhiệm và khám phá thiên nhiên Vườn quốc gia

Ngày 24/3/2019, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Dân tộc nội trú Nam Đông, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tour du lịch trải ngiệm và khám phá thiên nhiên VQG Bạch Mã cho các em học sinh thuộc CLB Kiểm lâm tí hon của trường.