CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                

Tin tức sự kiện

Tổng kết công tác khoán quản lí bảo vệ rừng năm 2019 và triển khai công tác khoán bảo vệ rừng năm 2020

21-01-2020

Tổng kết công tác khoán quản lí bảo vệ rừng năm 2019

và triển khai công tác khoán bảo vệ rừng năm 2020

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 về việc Tổng kết công tác khoán quản lí bảo vệ rừng năm 2019 và triển khai công tác khoán bảo vệ rừng năm 2020. Từ ngày 14/01/2020 đến ngày 20/01/2020, các Trạm Bảo vệ rừng Mỏ Cấy, Lân Châu, Thôn Diễn đã xây dựng lịch và tổ chức được 16 hội nghị Tổng kết công tác khoán quản lí bảo vệ rừng năm 2019 và triển khai công tác khoán bảo vệ rừng năm 2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2019, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Theo báo cáo, trong năm 2019 các Cộng đồng thôn, bản, Tổ nhận khoán bảo vệ  rừng đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều khó khăn, thách thức như tình hình vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng còn xảy ra, số tiền trừ vi phạm cao 40.903.028 đồng. Các Cộng đồng thôn, bản, Tổ nhận khoán bảo vệ  rừng đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, bàn bạc thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nhận khoán bảo vệ rừngc trong năm 2020. Trong đó, tiếp tục triển khai tích cực công tác tuần tra, kiểm tra rừng, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật.

Trong năm 2019 Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên đã thanh toán tổng số tiền là 2.628.646.972 đồng cho 10 cộng đồng dân cư và 89 hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng Hữu Liên. Việc thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng từng bước cải thiện đời sống của người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội được ổn định ở các địa bàn dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Một số hình ảnh hội nghị tổng kết công tác khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

          Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng.

Nguồn: Phòng GDMT & DVMTR

Tin liên quan