CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                

Tin tức sự kiện

Tăng cường phối hợp xử lý vi phạm trong bảo vệ rừng

05-09-2019

 

Ngày 27/8/2019, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên phối hợp với Trạm Kiểm lâm rừng đặc dụng Hữu Liên và Ủy ban nhân dân xã Hữu Liên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn rừng đặc dụng. Tổ kiểm tra có 12 thành viên, do ông Phạm Văn Cấp, phó Giám đốc Ban làm Tổ trưởng.

Trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng, tại địa điểm Lô 2 và Lô 3, Khoảnh 2, Tiểu khu 1 thuộc Khu rừng đặc dụng Hữu Liên, Tổ kiểm tra đã phát hiện và tiến hành lập Biên bản xử lý hành vi vi phạm  lấn chiếm đất rừng đặc dụng trái phép để trồng cây ăn quả và cây lâm nghiệp.

Việc Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng trái phép, đồng thời cũng có tác dụng quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trên địa bàn rừng đặc dụng.

Tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra rừng

Nguồn: Phòng Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan